بلاک کردن در واتساپ

28دسامبر
روش بلاک کردن در واتساپ بی آنکه کاربر فرستنده متوجه شود

روش بلاک کردن در واتساپ بی آنکه کاربر فرستنده متوجه شود

اگر ارسال برخی پیام ها در واتساپ برای شما آزاردهنده است به راحتی می‎توانید بی آنکه کاربر فرستنده متوجه شود او را مسدود کنید.