بسیج

23نوامبر
بسیج از مهمترین مؤلفه‌های قدرت کشور است
رئیسی در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج:

بسیج از مهمترین مؤلفه‌های قدرت کشور است

رئیس جمهور بسیج را از مهمترین مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و گفت: جریان فراگیر بسیج بواسطه مسئولیت‌پذیری و خطر پذیر بودن و حضور در صحنه، به رمز صیانت از نظام اسلامی تبدیل شده است.