Tuesday, 27 September , 2022

برهم صالح

پایان بحران امروز به معنای پایان بحران ریشه دار سیاسی نیست
برهم صالح:

پایان بحران امروز به معنای پایان بحران ریشه دار سیاسی نیست

رئیس جمهور عراق گفت: موضع صدر موضعی مسئولانه و شجاعانه بود و باید از آن برای خروج از بحران استفاده شود. پایان بحران امروز به معنای پایان بحران ریشه دار سیاسی نیست.

واکنش برهم صالح به تظاهرات مردمی به نتایج انتخابات

واکنش برهم صالح به تظاهرات مردمی به نتایج انتخابات

رئیس جمهور عراق در واکنش به تظاهرات مردمی در اعتراض به نتایج انتخابات در این کشور تاکی کرد باید به اراده مردم و قانون اساسی احترام گذاشت.