برنامه گفتگوی ویژه خبری

23دسامبر
هیچ نکته مثبتی در اجرای سیاست ارز ترجیحی برای اقتصاد ندیدیم
در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛

هیچ نکته مثبتی در اجرای سیاست ارز ترجیحی برای اقتصاد ندیدیم

استادیار حوزه بانکداری گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود الان نرخ ارز بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان بود، هیچ نکته مثبتی در اجرای سیاست ارز ترجیحی برای اقتصاد ندیدیم