برق حرارتی

09جولای
خرابکاری در سیستم‌ توزیع برق تکذیب شد

خرابکاری در سیستم‌ توزیع برق تکذیب شد

مدیرکل حراست شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر خرابکاری پرسنل نیروگاهی در سیستم‌ توزیع برق و خاموشی‌های اخیر را تکذیب کرد.