بدهی انگلیس به ایران

18نوامبر
پرداخت بدهی انگلیس به ایران به صورت نقدی قابل بررسی است
جانسون:

پرداخت بدهی انگلیس به ایران به صورت نقدی قابل بررسی است

نخست وزیر انگلیس پرداخت بدهی این کشور به ایران به صورت نقدی را گزینه‌ای قابل بررسی و محتمل دانست.