بدهی‌های خودروسازان

07نوامبر
روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی باید اصلاح شود
سید رضا فاطمی امین:

روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی باید اصلاح شود

وزیر صمت گفت: یکی از ۱۰ طرح برنامه ریزی شده بحث اصلاح ساختار صنعت است. روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی روابط غلطی است و باید اصلاح شود.