بخش خصوصی

11آگوست
دلایل ناکامی اتاق تهران و بخش خصوصی برای تامین واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا
خوانساری مطرح کرد؛

دلایل ناکامی اتاق تهران و بخش خصوصی برای تامین واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا

رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای از دلایل ناکامی اتاق تهران و بخش خصوصی برای تامین واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا، سخن گفت.