باشگاه نیوکاسل

11ژانویه
باشگاه های فرانسوی و انگلیسی خواهان جذب سردار آزمون

باشگاه های فرانسوی و انگلیسی خواهان جذب سردار آزمون

باشگاه های فرانسوی و انگلیسی خواهان جذب سردار آزمون هستند و احتمال دارد زنیت با لیون به توافق برسد.