باشگاه ماشین سازی

28دسامبر
اقدام باشگاه ماشین سازی غیرحرفه ای بود
حیدرزاده:

اقدام باشگاه ماشین سازی غیرحرفه ای بود

مسعود حیدرزاده با اشاره به این که شرایط اولیه در باشگاه ماشین سازی برای تمرین و ادامه فصل وجود نداشت، گفت: امکان همکاری با ماشین سازی تبریز وجود نداشت زیرا آن ها در اقدامی غیرحرفه ای از یک مربی دیگر دعوت کردند تا در تمرینات حاضر شود.