باشگاه تراکتور تبریز

10سپتامبر
فیروز کریمی سرمربی جدید تراکتور شد

فیروز کریمی سرمربی جدید تراکتور شد

هیئت مدیره باشگاه تراکتور فیروز کریمی را با توجه به شناخت او از وضعیت تیم، به‌عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.