بازی‌ های پارالمپیک

05سپتامبر
رده‌ بندی کشورها در پایان بازی‌های پارالمپیک توکیو/ ایران در رده ۱۳

رده‌ بندی کشورها در پایان بازی‌های پارالمپیک توکیو/ ایران در رده ۱۳

کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو با دو پله صعود نسبت به ریو در رده سیزدهم قرار گرفت تا بهترین نتیجه تاریخ ایران در بازیهای پارالمپیک به ثبت برسد.