بازی‌های المپیک

16نوامبر
سهمیه تیراندازی آسیا در المپیک ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت

سهمیه تیراندازی آسیا در المپیک ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت

تعداد سهمیه تیراندازی آسیا برای بازی‌های المپیک طی سه سال آینده از ۳۸ به ۴۸ نفر افزایش خواهد یافت.

07نوامبر
اظهارات صالحی امیری در خصوص برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین

اظهارات صالحی امیری در خصوص برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین

صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین توضیحاتی را بیان کرد.