باروری

17جولای
عکس رنگی رحم و دلایل تجویز آن

عکس رنگی رحم و دلایل تجویز آن

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی روشی است که به‌ منظور بررسی داخل رحم و لوله های رحمی انجام می گیرد و انجام آن در ارزیابی ناباروری بسیار مهم است.