Sunday, 26 June , 2022

بارانه نقدی این ماه

زمان واریز آخرین یارانه نقدی سال۱۴۰۰ اعلام شد

زمان واریز آخرین یارانه نقدی سال۱۴۰۰ اعلام شد

یکصد و سی و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه 1400 ساعت 24 روز جمعه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قابل برداشت خواهد بود.