Saturday, 13 August , 2022

بابک نگاهداری

بابک نگاهداری به عنوان سرپرست مرکز پژوهش‌ های مجلس منصوب شد
با حکم قالیباف؛

بابک نگاهداری به عنوان سرپرست مرکز پژوهش‌ های مجلس منصوب شد

با حکم قالیباف رئیس مجلس بابک نگاهداری به عنوان سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منصوب شد.