ایستگاه متروی جدید

12اکتبر
امیدواریم تلاش‌های شهردار جدید و معاونان آن به نتیجه مطلوبی برسد
مهدی چمران:

امیدواریم تلاش‌های شهردار جدید و معاونان آن به نتیجه مطلوبی برسد

رییس شورای شهر تهران گفت: شهر تهران با توجه به مشکلاتی که دارد اگر بخواهد با این رویه جلو رود، قابل قبول نیست و امیدواریم تلاش‌های شهردار جدید و معاونان آن به نتیجه مطلوبی برسد.