ایام حج

19جولای
کل منطقه اسلامی، میدان مقاومت در مقابل آمریکا و همراهانش است
پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ایام حج:

کل منطقه اسلامی، میدان مقاومت در مقابل آمریکا و همراهانش است

رهبر معظم انقلاب فرمودند: کل منطقه اسلامی عزم راسخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی آمریکا و همراهانش را بی‌لکنت ابراز می‌دارند.