Tuesday, 24 May , 2022

اکبر کمیجانی

اضافه برداشت بانک‌ ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن رسید
اکبر کمیجانی:

اضافه برداشت بانک‌ ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به محدوده صفر رسیده است.

هیچ مشکلی برای تأمین ارز خرید واکسن کرونا نداریم/ کاهش نرخ ارز
اکبر کمیجانی:

هیچ مشکلی برای تأمین ارز خرید واکسن کرونا نداریم/ کاهش نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال جاری همه مشکلات تأمین ارز خرید واکسن کرونا برطرف شده و هیچ مشکلی برای تأمین ارز خرید واکسن کرونا نداریم.

بانک مرکزی تمام ظرفیت خود را برای ثبات اقتصاد کشور به کار گرفته است
کمیجانی:

بانک مرکزی تمام ظرفیت خود را برای ثبات اقتصاد کشور به کار گرفته است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طی سه سال گذشته بانک مرکزی با وجود تحریم‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده کرده تا نیاز‌های ارزی و ریالی فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند.

تامین ارز لازم برای واکسن‌ های وارداتی کرونا
اکبر کمیجانی خبر داد؛

تامین ارز لازم برای واکسن‌ های وارداتی کرونا

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به رغم همه مشکلات، تامین ارز واکسن کرونا از الویت‌های نظام بانکی بوده و هست.

افزایش سقف وام قرض‌ الحسنه ضروری و عادی بانک‌ ها
شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛

افزایش سقف وام قرض‌ الحسنه ضروری و عادی بانک‌ ها

شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف وام قرض‌ الحسنه ضروری و عادی بانک‌ ها موافقت کرد.

رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید
اکبر کمیجانی:

رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۹۹ به موجب اقدامات اتخاذ شده، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید.

سیاست‌ اصلی بانک مرکزی، مهار تورم و تثبیت آن در نرخ‌های پایین است
اکبر کمیجانی:

سیاست‌ اصلی بانک مرکزی، مهار تورم و تثبیت آن در نرخ‌های پایین است

رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های بانک مرکزی گفت: یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی، مهار تورم و تثبیت آن در نرخ‌های پایین است.

«اکبر کمیجانی» به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد
واعظی:

«اکبر کمیجانی» به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور امروز در مصوبه‌ای آقای اکبر کمیجانی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کردند.