اپلیکیشن ماسک

21نوامبر
آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۸ مورد رسید

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۸ مورد رسید

جدول کامل رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور از ۲۹ آبان در اپلیکیشن ماسک منتشر شد.

02نوامبر
آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۲۹ رسید

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۲۹ رسید

جدول رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های کشور منتشر شد که بر این اساس ۲۹ شهر قرمز، ۱۱۲ شهر نارنجی، ۲۲۱ شهر زرد و ۸۶ شهر آبی کرونایی هستند.

30اکتبر
علت شاخص‌های رنگ بندی کرونا بر اساس میزان بستری

علت شاخص‌های رنگ بندی کرونا بر اساس میزان بستری

در اپلیکیشن ماسک علت شاخص‌های رنگ بندی کرونا بر اساس میزان بستری اعلام شد.

25اکتبر
رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ٢٢ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ٢٢ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس تعداد شهرهای قرمز به ٢٢ مورد رسید.

16اکتبر
رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۹ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۹ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس 9 شهر در وضعیت قرمز قرار دارد.

08اکتبر
رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۷ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۷ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۷ شهرستان در وضعیت قرمز و ۱۰۸ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارد.

11سپتامبر
رنگ بندی جدید کرونا در کشور ۲۰ شهریور ۱۴۰۰/ ۱۶۸ شهر در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور ۲۰ شهریور ۱۴۰۰/ ۱۶۸ شهر در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور امروز شنبه ۲۰ شهریور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۱۶۸ شهر در وضعیت قرمز قرار دارد.

28آگوست
رنگ بندی جدید کرونا در کشور۶ شهریور ۱۴۰۰/ ۳۰۶ شهر در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور۶ شهریور ۱۴۰۰/ ۳۰۶ شهر در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور امروز شنبه ۶ شهریور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۳۰۶ شهر در وضعیت قرمز قرار دارد.

07آگوست
آخرین رنگ بندی کرونا در کشور/ ۳۳۶ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور/ ۳۳۶ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور امروز جمعه ۱۶ مرداد ماه توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۳۳۶ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارد.

02جولای
آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها/ تهران و ۹۱ شهرستان دیگر در وضعیت قرمز کرونا

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها/ تهران و ۹۱ شهرستان دیگر در وضعیت قرمز کرونا

اپلیکیشن ماسک رنگ‌ بندی شهرستان‌ ها که از شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ اعمال می‌شود را منتشر کرد.