Sunday, 3 July , 2022

اپلیکیشن ماسک

رنگ بندی جدید کرونا در کشور ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱/ تنها دو شهر در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱/ تنها دو شهر در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور امروز شنبه 3 اردیبهشت 1401 توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس تنها دو شهر در وضعیت قرمز قرار دارد.

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۸ مورد رسید

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۸ مورد رسید

جدول کامل رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور از ۲۹ آبان در اپلیکیشن ماسک منتشر شد.

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۲۹ رسید

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۲۹ رسید

جدول رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های کشور منتشر شد که بر این اساس ۲۹ شهر قرمز، ۱۱۲ شهر نارنجی، ۲۲۱ شهر زرد و ۸۶ شهر آبی کرونایی هستند.

علت شاخص‌های رنگ بندی کرونا بر اساس میزان بستری

علت شاخص‌های رنگ بندی کرونا بر اساس میزان بستری

در اپلیکیشن ماسک علت شاخص‌های رنگ بندی کرونا بر اساس میزان بستری اعلام شد.

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ٢٢ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ٢٢ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس تعداد شهرهای قرمز به ٢٢ مورد رسید.

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۹ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۹ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس 9 شهر در وضعیت قرمز قرار دارد.

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۷ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۷ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۷ شهرستان در وضعیت قرمز و ۱۰۸ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارد.

رنگ بندی جدید کرونا در کشور ۲۰ شهریور ۱۴۰۰/ ۱۶۸ شهر در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور ۲۰ شهریور ۱۴۰۰/ ۱۶۸ شهر در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور امروز شنبه ۲۰ شهریور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۱۶۸ شهر در وضعیت قرمز قرار دارد.

رنگ بندی جدید کرونا در کشور۶ شهریور ۱۴۰۰/ ۳۰۶ شهر در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور۶ شهریور ۱۴۰۰/ ۳۰۶ شهر در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور امروز شنبه ۶ شهریور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۳۰۶ شهر در وضعیت قرمز قرار دارد.

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور/ ۳۳۶ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور/ ۳۳۶ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور امروز جمعه ۱۶ مرداد ماه توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۳۳۶ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارد.

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها/ تهران و ۹۱ شهرستان دیگر در وضعیت قرمز کرونا

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها/ تهران و ۹۱ شهرستان دیگر در وضعیت قرمز کرونا

اپلیکیشن ماسک رنگ‌ بندی شهرستان‌ ها که از شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ اعمال می‌شود را منتشر کرد.