اُمیکرون

26ژانویه
عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شیوع سویه جدید اُمیکرون تأثیر بسزایی دارد
مخبر:

عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شیوع سویه جدید اُمیکرون تأثیر بسزایی دارد

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شیوع سویه جدید اُمیکرون تأثیر بسزایی دارد.

20ژانویه
وضعیت اُمیکرون در جهان بسیار بحرانی است/ ما بسیار نگران هستیم
بهرام عین اللهی:

وضعیت اُمیکرون در جهان بسیار بحرانی است/ ما بسیار نگران هستیم

وزیر بهداشت گفت: وضعیت اُمیکرون در جهان بسیار بحرانی است و ما بسیار نگران هستیم چون اُمیکرون قدرت انتشار بسیار زیادی دارد.

07ژانویه
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت در خصوص خفیف خواندن اُمیکرون

هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت در خصوص خفیف خواندن اُمیکرون

رئیس سازمان جهانی بهداشت با هشدار در خصوص خفیف خواندن سویه اُمیکرون، گفت امیکرون در حال کشتن مردم در سطح جهان است و نباید خفیف تلقی گردد.

15دسامبر
اُمیکرون سریعتر از هر نوع دیگر کرونا در حال گسترش است
تدروس ادهانوم:

اُمیکرون سریعتر از هر نوع دیگر کرونا در حال گسترش است

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد سویه جدید این ویروس با نام اُمیکرون سریعتر از هر نوع دیگر کرونا در حال گسترش است.