اوکراین

11ژانویه
روسیه در صورت تجاوز به اوکراین با پیامد‌های آن روبرو می‌شود
ند پرایس:

روسیه در صورت تجاوز به اوکراین با پیامد‌های آن روبرو می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد روسیه در صورت تجاوز به اوکراین با پیامد‌های ان روبرو می‌شود.