Sunday, 29 May , 2022

اوپک پلاس

تحریم‌های ایران را لغو کنید تا بحران انرژی جهان فروکش کند
اوجی:

تحریم‌های ایران را لغو کنید تا بحران انرژی جهان فروکش کند

وزیر نفت گفت: تصمیم‌گیرندگان آمریکایی و اروپایی از شرایط به وجود آمده در حوزه انرژی درس عبرت بگیرند و برای کمک به فروکش کردن این بحران تحریم‌های ایران را لغو کنند.