اولین پیامک تاریخ

26دسامبر
اولین پیامک تاریخ ۱۲۱ هزار دلار فروخته شد

اولین پیامک تاریخ ۱۲۱ هزار دلار فروخته شد

ودافون در بیانیه مربوط به فروش این پیامک گفته یکی از اولین نوآوری‌های جهان در نزدیک به ۳۰ سال پیش را با یک فناوری پیشروی امروزی ترکیب کرده و به فروش رسانده است.