اوقات شرعی امروز

23نوامبر
جدول اوقات شرعی تهران آذر ۱۴۰۰

جدول اوقات شرعی تهران آذر ۱۴۰۰

جدول اوقات شرعی به افق تهران برای ماه آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.