انگلیس

11نوامبر
تلاش انگلیس برای صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران بعید است
آکسیوس:

تلاش انگلیس برای صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران بعید است

یک نشریه آمریکایی با اشاره به تلاش انگلیس برای صدور قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران، آن را بعید خواند.