Monday, 16 May , 2022

انوشیروان محسنی بند پی

اظهارات محسنی بندپی درباره آخرین وضعیت کرونا در تهران و واکسیناسیون

اظهارات محسنی بندپی درباره آخرین وضعیت کرونا در تهران و واکسیناسیون

محسنی بندپی استاندار تهران درباره آخرین وضعیت کرونا در تهران و واکسیناسیون توضیحاتی ارائه داد. در واکسیناسیون تحول خوبی صورت گرفته است

شروع موج پنجم ویروس کرونا در چند شهر کشور و استان تهران
محسنی بندپی خبر داد؛

شروع موج پنجم ویروس کرونا در چند شهر کشور و استان تهران

استاندار تهران گفت: علی رغم همه پیچیدگی و مشکلاتی که با آن‌ها مواجه هستیم شرایط قابل کنترلی را برای ویروس کرونا شاهد هستیم. خیز موج پنجم در بعضی از استان‌ها شروع شده و در تهران هم کم کم به این سمت می‌رویم.