انفجار‌های کابل

27آگوست
بقای نیروهای خارجی ریشه تمام مشکلات افغانستان است
سخنگوی طالبان:

بقای نیروهای خارجی ریشه تمام مشکلات افغانستان است

سخنگوی طالبان تأکید کرد: بقای نیرو‌های خارجی در افغانستان ریشه تمام مشکلات است؛ آن‌ها باید حتما در موعد مقرر یعنی تا ۳۱ اوت از افغانستان خارج شود.