Wednesday, 25 May , 2022

انسیه خزعلی

واکنش  معاون زنان رئیس جمهور به حادثه ورزشگاه مشهد

واکنش معاون زنان رئیس جمهور به حادثه ورزشگاه مشهد

معاون زنان ریاست جمهوری در واکنش به حادثه ورزشگاه مشهد در توئیتی نوشت: کرامت زنان در حادثه ورزشگاه مشهد پایمال شد.

دنبال آن هستیم که مشکلات زنان را در زمینه‌های مختلف حل کنیم
خزعلی در نشست خبری:

دنبال آن هستیم که مشکلات زنان را در زمینه‌های مختلف حل کنیم

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور عنوان کرد: دنبال آن هستیم که مشکلات زنان را در زمینه‌های مختلف حل کنیم و وضعیت زنان را از نظر کیفی و سبک زندگی ارتقاء دهیم.