انتقال گاز

26دسامبر
ایران می‌تواند به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه سوآپ و انتقال گاز عمل کند
حسنوند:

ایران می‌تواند به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه سوآپ و انتقال گاز عمل کند

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران می‌تواند به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه سوآپ و انتقال گاز عمل کند و با این کار نیز بخشی از نیاز گازی کشور تأمین خواهد شد.