انتخابات ژاپن

10نوامبر
فومیو کیشیدا با ۲۹۷ رای رسماً نخست وزیر ژاپن شد

فومیو کیشیدا با ۲۹۷ رای رسماً نخست وزیر ژاپن شد

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپنبا ۲۹۷ رای به عنوان صد و یکمین نخست وزیر ژاپن انتخاب شد.