Wednesday, 10 August , 2022

امیکرون

محافظت از بدن در برابر آسیب سویه امیکرون با مصرف ۱۱ خوراکی

محافظت از بدن در برابر آسیب سویه امیکرون با مصرف ۱۱ خوراکی

۱۱ ماده غذایی که می‌توانند بیشترین سهم را در تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا امیکرون داشته باشند.

گسترش زیرسویه امیکرون پنهان‌کار در هفته های اخیر

گسترش زیرسویه امیکرون پنهان‌کار در هفته های اخیر

به گزارش جهان تیتر، زیرسویه امیکرون پنهان‌کار با نام BA.۲ در نوامبر سال گذشته شناسایی شد، در هفته‌های اخیر بسیار گسترش یافته و باعث نگرانی‌هایی در سطح جهان شده است. مقامات بهداشتی انگلیس این زیر شاخه جدید را به عنوان «گونه تحت بررسی» تعیین کرده‌اند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرده است که گونه امیکرون […]

چهار علامت شایع سویه امیکرون/ حالت تهوع و بی‌اشتهایی از علائم جدید امیکرون

چهار علامت شایع سویه امیکرون/ حالت تهوع و بی‌اشتهایی از علائم جدید امیکرون

طبق نتایج یک مطالعه، در حالی که سویه امیکرون، خفیف در نظر گرفته می‌شود، علائم جدید آن شامل حالت تهوع و از دست دادن اشتهاست.