امیر کیومرث حیدری

13ژانویه
تجهیزات نیروی زمینی را هوشمند کرده‌ایم
امیر حیدری:

تجهیزات نیروی زمینی را هوشمند کرده‌ایم

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نخستین نمونه از گلوله‌های هوشمند وارد نیروی زمینی شده که در رزمایش‌های آتی میزان اثرگذاری آن‌ها را آزمایش می‌کنیم.

11اکتبر
نیروی زمینی ارتش در اوج قدرت و آمادگی رزمی و توان دفاعی قرار دارد
امیر حیدری:

نیروی زمینی ارتش در اوج قدرت و آمادگی رزمی و توان دفاعی قرار دارد

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش در اوج قدرت و آمادگی رزمی و توان دفاعی قرار دارد و در حوزه ساخت قطعات نظامی به جایگاه بسیار مطلوبی رسیده است.

08جولای
نیروی زمینی ارتش در رابطه با خودکفایی توانسته به موفقیت‌های مطلوبی دست پیدا کند
امیر حیدری:

نیروی زمینی ارتش در رابطه با خودکفایی توانسته به موفقیت‌های مطلوبی دست پیدا کند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نهضت خودکفایی همواره مورد توجه فرمانده معظم کل قوا بوده است و نیروی زمینی در این رابطه توانسته به موفقیت‌های مطلوبی دست پیدا کند.