امیر صباحی فرد

30آگوست
پاسخ کوبنده‌ای به هرگونه تعدّی یا تجاوز به مرزهای هوایی کشور خواهیم داد
امیر صباحی‌ فرد:

پاسخ کوبنده‌ای به هرگونه تعدّی یا تجاوز به مرزهای هوایی کشور خواهیم داد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: آسمان ایران امن‌ تر از همیشه تحت پوشش شبکه یکپارچه پدافندی است و هرگونه تعدّی، تعرّض و یا تجاوز به مرزهای هوایی کشور قطعاً با پاسخ کوبنده‌ای مواجه می‌شود.