Monday, 8 August , 2022

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی

دانش‌ آموزان ما ذخیره‌های راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند
امیر آشتیانی:

دانش‌ آموزان ما ذخیره‌های راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند

وزیر دفاع گفت: ما باید بدانیم که دانش‌ آموزان ما ذخیره‌های راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند و قرار است ما را به تمدن اسلامی برسانند.

قدرت‌های پوشالی به جز یاوه‌گویی و اتهام‌زنی کار دیگری ندارند
واکنش وزیر دفاع به ‌یاوه‌ گویی‌های اخیر سران رژیم صهیونیستی؛

قدرت‌های پوشالی به جز یاوه‌گویی و اتهام‌زنی کار دیگری ندارند

وزیر دفاع در واکنش به یاوه‌گویی‌ های اخیر سران رژیم صهیونیستی گفت: قدرت‌های پوشالی به جز یاوه‌گویی و اتهام‌ زنی کار دیگری ندارند.

مردم ذخیره استراتژیک نظام جمهوری اسلامی هستند
امیر آشتیانی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی:

مردم ذخیره استراتژیک نظام جمهوری اسلامی هستند

وزیر دفاع گفت: مردم ذخیره استراتژیک نظام جمهوری اسلامی هستند و آرامش، منزلت و اعتقادات مردم در گرو نظم و امنیت جامعه تعریف شده است.

مهمترین رسالت وزارت دفاع پشتیبانی از نیروهای مسلح است
امیر آشتیانی:

مهمترین رسالت وزارت دفاع پشتیبانی از نیروهای مسلح است

وزیر دفاع تاکید کرد: مهمترین رسالت وزارت دفاع پشتیبانی از نیروهای مسلح است.

توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی ازاولویت‌های مهم وزارت دفاع است
امیر سرتیپ آشتیانی:

توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی ازاولویت‌های مهم وزارت دفاع است

وزیر پیشنهادی دفاع گفت: توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی جهت تکمیل نیازمندی‌های آزمون تحقیقات و تولید از اولویت‌های مهم وزارت دفاع است.