امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی

19سپتامبر
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
با حکم فرمانده کل قوا؛

امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش شد

فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی را به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.