امیر سرتیپ آشتیانی

20نوامبر
ساخت مسکن صنعتی در آینده نزدیک به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود
امیر سرتیپ آشتیانی:

ساخت مسکن صنعتی در آینده نزدیک به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در آینده نزدیک ساخت مسکن صنعتی به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود.

09نوامبر
آماده همکاری با بخش‌ ­های دولتی و خصوصی هستیم
امیر سرتیپ آشتیانی:

آماده همکاری با بخش‌ ­های دولتی و خصوصی هستیم

وزیر دفاع گفت: آماده همکاری صنعتی و فن‌آورانه با بخش‌­های دولتی و خصوصی هستیم.