Saturday, 13 August , 2022

امیر دریادار شهرام ایرانی

مراسم معارفه و تکریم فرمانده جدید و سابق نیروی دریایی ارتش برگزار شد
با حضور فرمانده کل ارتش؛

مراسم معارفه و تکریم فرمانده جدید و سابق نیروی دریایی ارتش برگزار شد

مراسم معارفه و تکریم فرمانده جدید و سابق نیروی دریایی ارتش صبح امروز در ستاد فرماندهی نداجا برگزار شد.