امیر دریادار حیب الله سیاری

06نوامبر
آغاز مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش از فردا
دریادار سیاری خبر داد؛

آغاز مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش از فردا

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش از فردا خبر داد.