امیر دریادار حبیب الله سیاری

24سپتامبر
آموزش های بروز و جدید مولفه اصلی مقابله با تهدیدات دشمنان است
دریادار سیاری:

آموزش های بروز و جدید مولفه اصلی مقابله با تهدیدات دشمنان است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: باید با آموزش‌ های بروز، مستمر و متناسب با تهدیدها، آمادگی‌های عملیاتی خود را برای پاسخگویی به دشمن ارتقاء بخشیم.