Wednesday, 25 May , 2022

امنیت برق

ایران آمادگی میزبانی «مرکز انرژی‌ های پاک اکو» را دارد
اردکانیان:

ایران آمادگی میزبانی «مرکز انرژی‌ های پاک اکو» را دارد

وزیر نیرو گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود و هم‌چنین وجود شرایط زیرساختی مناسبی که در اختیار دارد، میزبانی «مرکز انرژی‌های پاک اکو» را بر عهده بگیرد.