التهابات ارزی

21دسامبر
بررسی آسیب‌شناسی ارز ترجیحی و راهکار توزیع عادلانه ارز
در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛

بررسی آسیب‌شناسی ارز ترجیحی و راهکار توزیع عادلانه ارز

آسیب‌شناسی ارز ترجیحی و راهکار توزیع عادلانه ارز در برنامه امشب گفت‌وگوی ویژه خبری بررسی شد.