Wednesday, 10 August , 2022

اعمال روز و شب دحوالارض

اعمال ۲۵ ذیقعده و روز دحوالارض

اعمال ۲۵ ذیقعده و روز دحوالارض

روز دحوالارض که به معنی گسترش یافتن زمین و روزی که خداوند به این جهان حیات بخشیدمی باشد آداب و اعمال ویژه‌ای دارد.