اصناف

22آگوست
لیست ۷ گروه مشاغل پرخطر که تا اطلاع ثانوی مجاز به فعالیت نیستند
اتاق اصناف ایران:

لیست ۷ گروه مشاغل پرخطر که تا اطلاع ثانوی مجاز به فعالیت نیستند

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ ای لیست ۷ گروه مشاغل پرخطر که تا اطلاع ثانوی مجاز به فعالیت نیستند را اعلام کرد.