اشگاه هندبال دیناموبخارست

31دسامبر
سعید حیدری راد با تیم دیناموبخارست رومانی تمدید کرد

سعید حیدری راد با تیم دیناموبخارست رومانی تمدید کرد

سعید حیدری راد لژیونر هندبال ایران برای دو سال دیگر با تیم دیناموبخارست رومانی تمدید کرد.