Saturday, 13 August , 2022

اشرف غنی

از مردم افغانستان عذرخواهی می‌کنم/ همه دارایی‌های خود را علنی اعلام کرده ام
اشرف غنی:

از مردم افغانستان عذرخواهی می‌کنم/ همه دارایی‌های خود را علنی اعلام کرده ام

رئیس جمهور فراری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای نوشت: از مردم افغانستان عذرخواهی می‌کنم که نتوانستم به گونه‌ای دیگر پایان دهم.

فرار نکردم/ در حال رایزنی برای بازگشت دوباره به افغانستان هستم
اشرف غنی:

فرار نکردم/ در حال رایزنی برای بازگشت دوباره به افغانستان هستم

رئیس جمهور فراری افغانستان گفت: از افغانستان فرار نکرده است و در امارات است تا از خونریزی جلوگیری شود و در حال رایزنی برای بازگشت دوباره به افغانستان است.