Thursday, 7 July , 2022

اسکار

ویل اسمیت برنده اسکار بهترین بازیگر مرد سال غیرتی شد

ویل اسمیت برنده اسکار بهترین بازیگر مرد سال غیرتی شد

ویل اسمیت برنده اسکار بهترین بازیگر مرد سال غیرتی شد و با سیلی از مجری برنامه پذیرایی کرد، مجری به خاطر شوخی لفظی در مورد بیماری همسر ویل اسمیت موجب ناراحتی بازیگر سال شد.ویل اسمیت به روی سن رفت و در میان جمعیت یک سیلی با تمام قدرت به صورت کریس راک زد ، او […]