Tuesday, 27 September , 2022

اسدالله بادامچیان

مصلحت و منافع ملت آمریکا در حذف تحریم‌ها است
بادامچیان:

مصلحت و منافع ملت آمریکا در حذف تحریم‌ها است

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: خوی سلطه‌گری استکباری، دولتمردان آمریکایی را از تسلیم در برابر واقعیت‌ها و حذف تحریم‌های ایران باز می‌دارد؛ در حالی که مصلحت و منافع ملت آمریکا در حذف این تحریم‌ها است.

مسوولان نباید به چاه ویل روزمرگی سقوط کنند/ هیچ گونه پیشرفتی را در مذاکرات نمی‌شود پیش بینی کرد
بادامچیان:

مسوولان نباید به چاه ویل روزمرگی سقوط کنند/ هیچ گونه پیشرفتی را در مذاکرات نمی‌شود پیش بینی کرد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: مسوولان نباید به چاه ویل روزمرگی سقوط کنند و گرفتار شدن در مباحث سطحی آن‌ها را از گره گشایی دراز مدت باز می‌دارد.

لگد آمریکایی ها به میز مذاکره از اکنون صدایش درآمده است/ از مذاکره با آمریکا آبی گرم نمی شود
بادامچیان:

لگد آمریکایی ها به میز مذاکره از اکنون صدایش درآمده است/ از مذاکره با آمریکا آبی گرم نمی شود

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: آمریکایی ها صریح گفته اند که همه تحریم ها را برنمی داریم، قول نمی دهیم در برجام بمانیم و راستی آزمایی با زمان بندی ایران را هم قبول نداریم بنابراین لگد آنها به میز مذاکره از هم اکنون صدایش درآمده است.

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است
بادامچیان:

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است

دبیرکل حزب موتلفه آمریکا را بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان دانست و گفت: آمریکا با حمله به عراق، افغانستان و سوریه و کشتن صدها هزار نفر از مسلمانان بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است.