اسحاق هرتزوگ

11آگوست
شاهد تلاش ایران برای ضربه زدن به اهداف اسرائیل بودیم
ادعای اسحاق هرتزوگ:

شاهد تلاش ایران برای ضربه زدن به اهداف اسرائیل بودیم

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه اتهام زنی و فضاسازی این رژیم علیه ایران گفت|: ما شاهد تلاش ایران برای ضربه زدن به اهداف اسرائیل از جمله در عرصه نیروی دریایی بودیم.