Wednesday, 25 May , 2022

اسحاق جهانگیری

تأکید مجدد جهانگیری بر مدیریت مصرف به منظور جلوگیری از قطع برق و خاموشی ها
جهانگیری:

تأکید مجدد جهانگیری بر مدیریت مصرف به منظور جلوگیری از قطع برق و خاموشی ها

معاون اول رئیس جمهور مجددا بر مدیریت مصرف به منظور جلوگیری از قطعی برق و خاموشی ها تاکید کرد.

ایران در دنیا از لحاظ ظرفیت نیروگاهی در ردیف چهاردهم قرار دارد
جهانگیری:

ایران در دنیا از لحاظ ظرفیت نیروگاهی در ردیف چهاردهم قرار دارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران در دنیا از لحاظ ظرفیت نیروگاهی در ردیف چهاردهم قرار دارد، این جایگاه بسیار بالایی است، از این ظرفیت در میزانی که می‌شود باید به جهت عملیاتی استفاده کرد.

دولت اجازه نخواهد داد دامداران و عشایر در فشارهای ناشی از خشکسالی تنها بمانند
جهانگیری:

دولت اجازه نخواهد داد دامداران و عشایر در فشارهای ناشی از خشکسالی تنها بمانند

معاون اول رییس جمهور گفت: شیر و لبنیات امروز بخش مهمی از سفره مردم و سبد خانوار را تشکیل می دهد، دولت اجازه نخواهد داد دامداران و عشایر در فشارهای ناشی از خشکسالی تنها بمانند.

جهانگیری آیین‌نامه اجرایی اعطای مشوق‌های مالیاتی را ابلاغ کرد

جهانگیری آیین‌نامه اجرایی اعطای مشوق‌های مالیاتی را ابلاغ کرد

آیین‌ نامه اجرایی اعطای مشوق‌ های مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالاها از سوی معاون اول رئیس‌ جمهور ابلاغ شد.

آسیب‌های اجتماعی امروز حاصل تبعات و پیامد‌های منفی تصمیمات سال‌های گذشته است
جهانگیری:

آسیب‌های اجتماعی امروز حاصل تبعات و پیامد‌های منفی تصمیمات سال‌های گذشته است

معاون اول رئیس جمهور گفت: آسیب های اجتماعی امروز حاصل تبعات و پیامد‌های منفی تصمیمات سال‌های گذشته است.

جهانگیری ضوابط اجرایی و اصلاحات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد

جهانگیری ضوابط اجرایی و اصلاحات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد

با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اصلاح و ابلاغ شد.

باید میزان تسهیلات برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار بیشتر شود
جهانگیری در جلسه ستاد ملی زن و خانواده:

باید میزان تسهیلات برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار بیشتر شود

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل کشور است، گفت: باید میزان تسهیلات برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار بیشتر شود.

واکسیناسیون رایگان عمومی دغدغه‌ای همگانی و انتظاری به حق است
جهانگیری:

واکسیناسیون رایگان عمومی دغدغه‌ای همگانی و انتظاری به حق است

معاون اول رئیس جمهور گفت: واکسیناسیون رایگان عمومی دغدغه‌ای همگانی و انتظاری به حق است که بخشی از آن با واردات و بخشی دیگر با تولید داخلی به صورت همزمان در حال انجام است.